English
Blæðarafélag Íslands
Heim
Félagið
Fyrirspurnir
Meðhöndlun
Fjöldi blæðara
Frá fundum
Lög félagsins
Aðrar slóðir
Blæðarafélag Íslands

Lög Blæðarafélags Íslands

I. Heiti, heimili, hlutverk

1. gr.
Félagið heitir Blæðarafélag Íslands

2. gr.
Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík

3. gr.
Félagssvæðið er Ísland

4. gr.
Hlutverk félagsins er að vinna að því, að meðferð blæðingasjúkra verði ávallt í samræmi við bestu þekkingu

a.
Með aukinni menntun heilbrigðisstétta um vandamál blæðingasjúkra.

b.
Með almennri fræðslu um blæðingasjúka.

c.
Með samstarfi við innlend og/eða erlend samtök, sem vinna að sama markmiði.


II. Félagsmenn

5. gr.
Félagar geta allir orðið sem áhuga hafa á að styðja félagið.

6. gr.
Árgjald er ákveðið á aðalfundi og skal greiða það fyrir lok hvers almanksárs.

7. gr.
Stjórninni er heimilt að fella niður árgjald örorku- og ellilífeyrisþega

8. gr.
Úrsögn úr félaginu skal tilkynna gjaldkera félagsins skriflega fyrir 15. des. hvers árs


III. Stjórn félagsins

9. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð 6 mönnum, formanni, ritara, gjaldkera og þremur meðstjórnendum. Eru þeir kosnir á aðalfundi. Formann skal kjósa til eins árs en aðra stjórnarmenn til tveggja ára í senn. Úr stjórn skulu ganga annað árið gjaldkeri og einn meðstjórnandi, en hitt árið ritari og tveir meðstjórnendur.

10. gr.
Stjórnarfundi skal boða með góðum fyrirvara ef unnt er.
Stjórnarfundur er ályktunarbær, ef 4 stjórnarmenn hið fæsta sitja hann.
Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.
Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar.

11. gr.
Reikingsár félagsins er almanaksárið.
IV. Lagabreytingar og félagsslit

12. gr
Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi og skal tillögum til lagabreytinga skilað til stjórnar eigi síðar en 15. febrúar.
Til breytinga á lögum þessum þarf 2/3 greiddra atkvæða.
Tillögur til lagabreytinga skal senda með aðalfundarboði.

13. gr.
Komi fram tilllaga um að félaginu skuli slitið skal hún sæta sömu meðferð og tillaga til breytingar lögum þessum sbr. 12. gr, nema hvað 3/4 greiddra atkvæða þarf til samþykktar. Sé slík tillaga samþykkt ákveður sitjandi stjórn hvernig skuli ráðstafa eignum félagsins.


V. Aðalfundur

14. gr.
Aðalfund skal halda í mars eða apríl ár hvert og skal til hans boðað með tryggilegum hætti með minnst 10 daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.
Afl atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi, nema annars sé getið í lögum þessum.
Atkvæðisbærir á aðalfundi eru allir skuldlausir félagar.

15. gr.
Dagskrá aðalfundar:

a.
Skýrsla stjórnar

b.
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.

c.
Stjórnarkjör

d.
Kosning eins endurskoðenda og eins til vara.

e.
Ákveðið árgjald næsta árs.

f.
Lagabreytingar

g.
Önnur mál

Viltu styrkja félagið?
Samstarfsaðilar

 
Blæðarafélag Íslands © 2005 - 2010  
 website creation by Tobias Klose